رفتن به محتوا

قرار دادن روکش های سرامیکی

Mehri Safaei - Restorative Cosmetic Dentist - مهری صفری - دندانپزشک ترمیمی و زیبایی

گاهی دندان به علت از دست رفتن بخش زیادی از ساختار خود نیازمند روکش می‌باشد.

در گذشته روکش های دندانی نمی‌توانستند زیبایی و طبیعی بودن دندان را ایجاد کنند . امروزه با وجود روکش های سرامیکی می‌توانیم دندان های کاملا زیبا و ظاهر طبیعی داشته باشیم.