رفتن به محتوا

سفید کردن دندان های تغییر رنگ یافته

Mehri Safaei - Restorative Cosmetic Dentist - مهری صفری - دندانپزشک ترمیمی و زیبایی

دندان به دلایل مختلف میتواند دچار تغییر رنگ شود مثلا به علت مصرف زیاد چای و قهوه و یا استفاده از سیگار. با افزایش سن نیز تغییر رنگ دندانی خواهیم داشت. با درمان های سفید کردن دندان ما می‌توانیم رنگ  دندان را مجددا اصلاح کنیم بدون اینکه آسیبی به ساختار دندان وارد شود.