رفتن به محتوا

جایگزینی دندان های از دست رفته با درمان های محافظه کارانه

Mehri Safaei - Restorative Cosmetic Dentist - مهری صفری - دندانپزشک ترمیمی و زیبایی

گاهی تنها یک دندان در ناحیه قدام دهان از دست میرود(به هر دلیلی مثل ضربه) و یا ممکن است یک فضای بی دندانی مادرزادی وجود داشته باشد، اگر به هر دلیلی نتوانیم در این ناحیه ایمپلنت(کاشت دندان) انجام دهیم میتوانیم از درمان های ساده و محافظه کارانه استفاده کنیم که بدون تراش دندان ها یک دندان جایگزین میشود و کاملا زیبا و طبیعی می‌باشد.