رفتن به محتوا

ترمیم و بازسازی دندان های آسیب دیده

Mehri Safaei - Restorative Cosmetic Dentist - مهری صفری - دندانپزشک ترمیمی و زیبایی

دندان در اثر ضربه در ورزش، تصادف یا هر نوع آسیبی جدی میتواند اتفاق بیفتد. این شکستکی ها در سنین کودکی و نوجوانی شایع تر است و اغلب به صورت شکسته شدن دو دندان جلو دیده می‌شود.

از آنجایی که بعد ضربه حفظ دندان بسیار مهم است نیاز به درمان تخصصی و بازسازی قسمت شکسته دندان می‌باشد.