رفتن به محتوا

درمان های پیشگیری از پوسیدگی

Mehri Safaei - Restorative Cosmetic Dentist - مهری صفری - دندانپزشک ترمیمی و زیبایی

در زمان قدیم به محض تشکیل پوسیدگی روی دندان، تراش و ترمیم دندان انجام می‌شد. امروزه ما بر این باور هستیم که ضایعات دندانی در مراحل اولیه قابل کنترل می‌باشند و الزاما نیاز به ترمیم دندان نیست.

از آنجایی که درمان های ترمیمی(تراش و پر کردن دندان) مستلزم هزینه و زمان می‌باشد بهتر است با معاینات دوره ای منظم و درمان های پیشگیرانه از پوسیده شدن دندان جلوگیری کنیم.

در تخصص من پیشگیری از پوسیدگی یکی از فعالیت های مهم و اصلی است.