رفتن به محتوا

ترمیم دندان های پوسیده

Mehri Safaei - Restorative Cosmetic Dentist - مهری صفری - دندانپزشک ترمیمی و زیبایی

اگر دندان دچار پوسیدگی شود با علائمی مثل حساسیت و درد در زمان خوردن شیرینی و آب سرد همراه است.در این شرایط نیاز به حذف پوسیدگی و ترمیم دندان(پر کردن دندان با ماده مناسب) می‌باشد. از طرفی دندان هایی که تحت درمان ریشه قرار می‌گیرند (در اصطلاح عامیانه عصب کشی میشوند) نیاز به بازسازی تخصصی دارند تا ساختار از دست رفته دندان جایگزین شود.